Страхові послуги

Інформація про договір згідно якого надається фінансова послуга:

Загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплати клієнт обумовлені в Правилах страхування

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг та строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору:
У відповідності до ст.997 Цивільного кодексу України страхувальник або страховик зобов’язаний повідомити другу сторону про свій намір відмовитися від договору страхування не пізніш як за тридцять днів до припинення договору, якщо інше не встановлено договором.

Мінімальний строк дії договору – від 7 днів.

Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій.
Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:
- закінчення строку дії договору страхування;
- виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі;
- несплати Страхувальником страхового платежу у встановлені договором строки;
- ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті страхувальника – фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22, 23, 24 Закону України «Про страхування»;
- ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;
- ухвалення судового рішення про визнання договору страхування недійсним;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Дію договору страхування також може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника, Страховика або за згодою Сторін. Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка сторона зобов’язана письмово повідомити іншу не пізніше, ніж за тридцять календарних днів до дати припинення Договору. Договір страхування припиняє свою дію на наступний день після закінчення тридцяти денного строку з дати отримання письмового повідомлення.
У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому частину страхового платежу за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи та фактичних виплат страхового відшкодування, відповідно до Правил страхування та договору страхування.
У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі.
Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов договору страхування (в тому числі, повідомлення Страхувальником в заяві на страхування неправдивих відомостей про предмет договору страхування), то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи до 30% та виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

Завантажуємо курси валют від minfin.com.ua