Види фінансових послуг

Обов’язкове страхування:

- Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
- Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї.
- Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів.
- Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільскої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин.
- Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті.
- Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищенної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру.
- Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.

Добровільне страхування:

- Страхування від нещасних випадків.
- Страхування наземного транспорту (крім залізничного).
- Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу).
- Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.
- Страхування фінансових ризиків.
- Страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)].
- Страхування медичних витрат.
- Страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)].
- Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я).

Інформація про договір згідно якого надається фінансова послуга

Загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплати клієнт обумовлені в Правилах страхування

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг та строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору:
У відповідності до ст.997 Цивільного кодексу України страхувальник або страховик зобов’язаний повідомити другу сторону про свій намір відмовитися від договору страхування не пізніш як за тридцять днів до припинення договору, якщо інше не встановлено договором.

Мінімальний строк дії договору – від 7 днів.

Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій.
Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:
- закінчення строку дії договору страхування;
- виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі;
- несплати Страхувальником страхового платежу у встановлені договором строки;
- ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті страхувальника – фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22, 23, 24 Закону України «Про страхування»;
- ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;
- ухвалення судового рішення про визнання договору страхування недійсним;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Дію договору страхування також може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника, Страховика або за згодою Сторін. Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка сторона зобов’язана письмово повідомити іншу не пізніше, ніж за тридцять календарних днів до дати припинення Договору. Договір страхування припиняє свою дію на наступний день після закінчення тридцяти денного строку з дати отримання письмового повідомлення.
У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому частину страхового платежу за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи та фактичних виплат страхового відшкодування, відповідно до Правил страхування та договору страхування.
У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі.
Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов договору страхування (в тому числі, повідомлення Страхувальником в заяві на страхування неправдивих відомостей про предмет договору страхування), то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи до 30% та виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

Завантажуємо курси валют від minfin.com.ua