ЛІЦЕНЗІЇ/СВІДОЦТВА

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи
Свідоцтво Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про реєстрацію фінансової установи; реєстраційний номер: 11101120; серія та номер свідоцтва: СТ №324 від 21 серпня 2004 року
Витяг із Державного реєстру фінансових установ
Про переоформлення ліцензій страховика

Обов’язкове страхування:

АГ№569456. Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
АГ№569457. Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї.
АГ№569458. Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів.
АГ№569459. Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільскої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин.
АГ№569460. Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті.
АГ№569470. Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищенної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру.
AE№198861. Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.

Добровільне страхування:

АГ№569461. Страхування від нещасних випадків.
АГ№569462. Страхування наземного транспорту (крім залізничного).
АГ№569463. Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу).
АГ№569464. Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.
АГ№569465. Страхування фінансових ризиків.
АГ№569466. Страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)].
АГ№569467. Страхування медичних витрат.
АГ№569468. Страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)].
АГ№569469. Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я).

Завантажуємо курси валют від minfin.com.ua