Звернення громадян/Скарги

Порядок розгляду скарг споживачів фінансових послуг:
Звернення може бути усним чи письмовим. Письмово, шляхом надсилання звернення поштою, за адресою місцезнаходження ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ»: 79005, м. Львів, вул. Саксаганського, 5;
• електронною поштою на адресу: info@skarb.lviv.ua;
• усне звернення (особисте або за допомогою засобів телефонного зв’язку за номером телефону: (032) 261-62-62, +380675520255
ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ:
У випадку, якщо клієнт ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ» вважає, що з боку страхової компанії (в тому числі, будь-яких працівників або посадових осіб Товариства ) мало місце порушення його прав та охоронюваних законом інтересів, то такий клієнт має право на звернення безпосередньо до ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ»;
ПРАВО НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ:
Відповідно до ч. 1 ст. 4 Цивільного процесуального кодексу України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів. Право на судовий захист може бути реалізовано шляхом подання позовів до суду;
ПРАВО НА ЗВЕРНЕННЯ ДО УПОВНОВАЖЕНИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ЗА ЗАХИСТОМ ПОРУШЕНИХ ПРАВ:
Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про захист прав споживачів», споживачі під час укладення, зміни, виконання та припинення договорів щодо отримання (придбання, замовлення тощо) продукції, а також при використанні продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав – Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Відповідно до ЗУ «Про страхування» державний нагляд за страховою діяльністю на території України здійснюється уповноваженим органом – Національним банком України.

Механізми захисту прав споживачів:
Страхувальник в порядку позасудового розгляду скарг може надати письмову скаргу щодо захисту прав споживачів фінансових послуг:
- Голові правління ПрАТ АСК “Скарбниця” за адресою: 79005 м. Львів, вул. Саксаганського, 5;
- Національному банку України: за адресою: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; через шафу для приймання документів, що установлена за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 11-б., Email: nbu@bank.gov.ua;
- Управлінню захисту прав споживачів у Львівській області, за адресою: м. Львів, пр. Чорновола, 59, тел. (032) 231 76 93, 231 76 94, e-mail: to@lvivdpss.gov.ua”>consumer@lvivdpss.gov.ua

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» від 12.09.2019 №79-ІХ (далі – Закон) визначено перерозподіл та консолідацію функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг.

Пунктом 7 розділу II Закону встановлено, що Національний банк УкраїниНаціональна комісія з цінних паперів та фондового ринку з 1 липня 2020 року є правонаступниками Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у здійсненні повноважень та виконанні функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг у межах повноважень, встановлених Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

У зв’язку з чим, скарги споживачів ринків фінансових послуг просимо направляти до:

Національного банку України

  • на електронну скриньку nbu@bank.gov.ua
  • документи в паперовій формі:

- засобами поштового зв’язку на адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9;
- через шафу для приймання документів, що установлена за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 11-б.

https://nfp.gov.ua/ua/Holovni-podii/31766.html

ПрАТ АСК “Скарбниця”

79005, м. Львів, вул.Саксаганського, 5
тел./факс: (032) 261-62-62, (067) 552-0-255
e-mail: info@skarbnytsia.ua

Завантажуємо курси валют від minfin.com.ua