МТСБУ оприлюднила дані про показники роботи страховиків-членів МТСБУ.
За результатами другого кварталу оприлюднено результати діяльності всіх страховиків-членів МТСБУ.

Публікація даних здійснюватиметься за результатами кожного наступного кварталу на сайті МТСБУ.

Приємно відзначити що ПрАТ АСК “СКАРБНИЦЯ” увійшла до топ-10 страховиків за показником найшвидшого строку врегулювання з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ).

Так, список страховиків, що найшвидше врегульовують страхові випадки виглядає наступним чином:

ТОП-10 страховиків, що найшвидше врегульовують страхові випадки

1

СК “Саламандра-Україна”

2

СК “АСКО-Донбас Північний”

3

СК “ПЗУ Україна”

4

СГ “ТАС” (приватне)

5

СК “Країна”

6

СК “ЮНІВЕС”

7

УСК  “Княжа Вієнна Іншуранс Груп”

8

СК “КРЕДО”

9

СК “СКАРБНИЦЯ”

10

СК “УНІКА”

Сподіваємось, що оприлюднення цих даних дасть змогу споживачам об’єктивно оцінювати діяльність страховиків ще до заключення договору ОСЦПВ.

Джерело МТСБУ

Read More%A %B %e%q, %Y %I:%M %p - Posted by skarb

Приватне акціонерне товариство Акціонерна страхова компанія “Скарбниця”

( м. Львів, вул. Саксаганського, 5,  код за ЄДРПОУ: 13809430)

повідомляє що  “22″ квітня 2016 року об 11.00

за адресою: м. Львів, вул. Саксаганського, 5 (приміщення ПрАТ АСК ”Скарбниця”, каб. 1)

відбудуться чергові загальні збори акціонерів

Порядок денний:

  1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання та затвердження складу лічильної комісії. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності  Товариство за 2015 рік.
  3. Затвердження звіту Наглядової Ради про діяльність та стан Товариства за 2015 рік.
  4. Затвердження звіту Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2015 році.
  5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік за наслідками звітів Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії.
  6. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у  2015 році.
  7. Прийняття рішення про вчинення та наступне схвалення значних правочинів. Надання відповідних повноважень уповноважному органу по вчиненню значних правочинів. Попереднє схвалення значних правочинів.

   Перелік  акціонерів,  які  мають  право на участь у загальних зборах,  складається станом на 24 годину 18  квітня 2016 року.  З матеріалами, що стосуються порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися за адресою: м. Львів, вул. Саксаганського, 5 в робочий час (відповідальна особа Челак А.Я.).

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог законодавства.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде відбуватися з 10.00 до 10.50  у день та за місцем проведення зборів.

Правління ПрАТ АСК «Скарбниця»

Показники діяльності

Read More%A %B %e%q, %Y %I:%M %p - Posted by skarb

Економічні новини

Курси валют